Translate

Translate:

Stöd och bidrag

Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling

 

Sammanfattning

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling.

 

De här föreningarna har beviljats bidrag till lokal utveckling 2017

Vikmanshyttans Atletklubb

25 000 kr

Utveckling av gymverksamhet i Vikmanshyttan

Vikmanshyttans samråd

5 000 kr

Spårdragare till skidspår

Långshyttans Brukets dag förening

15 000 kr

Brukets dag i Långshyttan.

 

Bygdepeng för 2017

 

Bygdepengen kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

 

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

 

Fem föreningar har blivit beviljade medel 2017

Norns bruks vänner

5 000 kr

Utbilda medlemmarna om historien så att fler kan guida och hålla museerna öppna

Vikbygdens intresseförening

5 000 kr

Komplettera badplatsen med utomhusbord och bänkar. Öppen för allmänheten.

Svinö bygdegård

5 000 kr

Anlägga permanent grillplats vid bygdegården

Fline bygdegård

5 000 kr

Brygga till den gemensamma badplatsen där alla är välkomna

Husby hembygdsförening

5 000 kr

Skylt i centrala Smedby som visar var olika intressanta och efterfrågade platser/lokaler finns.

 

----------------------------------------------

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

 

Projektstöd  kan sökas fr.om. 27 augusti 2015

 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar  

 

Inom kompetensutveckling och rådgivning, som också är projektstöd, kommer upphandling att ske av Länsstyrelsen och i vissa fall kommer det att göras utlysningar. Information om upphandlingsarbetet och utlysningar kommer att finnas på länsstyreslens hemsida

 

 

Företagsstöd/investeringsstöd kan sökas fr.om. 27 augusti 2015

 • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring
 • Startstöd (gäller start av lantbruksföretag)
 • Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor (jordbruk/trädgård/rennäring)
 • Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd "lokalt" och "nya jobb"
 • Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringsstöd till biogas 


Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar.4.6ae223614dda2c3dbc44ec8.html

 

 

Bredband på landsbygden

Fiber till byn innebär utbyggnaden av bredband på landsbygden där det saknas kommersiella drivkrafter.

Fiber till byn konceptet behövs för att nå målet att 90% av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund år 2020.

Stöd och hjälp från andra fiberföreningar , kommunen och länsstyrelsen är värdefullt när byanät ska byggas.

I Hedemora är det Hedemora Energi som har informationsansvaret för Fiber till byn och du kan läsa mer på http://www.hedemoraenergi.se/stadsnat

samt på kommunens hemsida under http://www.hedemora.se/bredband-och-fiber/fiber-till-byn__2121

 

Kontaktperson: Elin Aura, Hedemora Energi

Mail: elin.aura@hedemoraenergi.se

Telefon: 0225-349 12

 

 

Övriga stöd och bidrag
 

Föreningar som beviljats projektstöd för lokal utveckling 2016

Västerby tennis och bouleklubb 15000 kr för ny asfalt till tennisbanan.

Österby byamän 15000 kr för iordningställande av badplatsen i Österby.

Hela Sverige ska leva 20000 kr till en Lokalekonomidag i Hedemora.

 

 

Föreningar som beviljats bygdepeng 2016

Vikmanshyttans samrådsförening 5000 kr för iordningställande av volleybollplanen.

Wigges bygdegårdsförening 5000 kr till familjeaktiviteter för ökad samvaro i bygden.

Myckelby bygdegård 5000 kr för  iordningsställande av grillplats.

Vikbygdens intresseförening 5000 kr till lekredskap och grillplats till bystugan och badplatsen.

Svinö bygdegårdsförening 5000 kr till material för tillverkning av utemöbler till gemensamma samlingsplatsen.

 

 

TREVLIG SOMMAR
önskar vi på
Hedemora Näringsliv AB

 

 

Kontoret har stängt veckorna 28 - 31. Vid akuta ärenden går det bra att kontakta Inger Wilstrand via sms på 070-224 31 13.

 

 

 

KALENDARIUM

 

HÖSTEN 2017

Kalendariet kommer att uppdateras kontinuerligt med höstens aktiviteter inom en snar framtid. Trevlig sommar!