Translate

Translate:

Landsbygdsutveckling

Hedemora är inte bara staden. Hedemora är även den levande landsbygden och bruksbygden. Lantbruket och skogsbruket är fortfaranade betydande näringar inom kommunen, inte minst genom de företag som bruket av jorden ger upphov till. Småskalig turism och kulturverksamhet utvecklas ständigt på landsbygden, som i befolkningshänseende är en växande del av kommunen.

 

På bara några mils avstånd från varandra ligger bruksorter som Långshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan och Stjärnsund. I såväl bruksorterna som i mindre orter och byar på landsbygden vårdar invånarna sin historia, sin kultur och sin unika miljö samtidigt som det satsas mycket på att möta den nya tiden. Här finns många kreativa föreningar och grupper som arbetar med att utveckla sin bygd.

 

Hedemora kommuns landsbygdsprogram 

 

Kontaktperson: Karin Löfstrand

karin@hedemoranaringsliv.se 070 - 224 49 48

KALENDARIUM

 

 

VÅREN 2017
MAJ
24 Dalarna Beyond Digitalization, Borlänge
JUNI
1

Företagsfrukost Hedemora

Restaurang Hyttan, Ivatshyttevägen 15