Translate

Translate:

Vi söker ny medarbetare!

Hedemora Näringsliv AB söker en näringslivsutvecklare med fokus på integration som ska arbeta i EU-projektet ”En väg in”

 

Hedemora kommun bedriver sedan hösten 2016 ett treårigt EU-projekt ”En väg in - en inkluderande mötesplats för arbete och företagande” som syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att kunna etablera sig på Hedemoras arbetsmarknad. Projektet delfinansieras av AMIF, Asyl, Migrations och Integrationsfonden. Det övergripande målet med projektet är att öka sysselsättningsgraden hos målgruppen så att den närmar sig den för hela befolkningen i Hedemora kommun samt att tiden det tar för etablering förkortas. Projektet ska utveckla nya hållbara metoder och verktyg och kommer genomgående att integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

 

Läs mer här: Näringslivsutvecklare Hedemora Näringsliv AB


Hedemora Näringsliv AB är ett kommunalt näringslivsbolag i Hedemora. Vi är idag sex anställda samt ett antal konsulter verksamma i ett flertal projekt. Vi tillhandahåller bla rådgivning inför företagsstart, arbetar med utveckling av befintliga företag, etableringar, landsbygdsutveckling mm samt bedriver ett antal olika projekt med fokus på tillväxt och företagande.