Translate

Translate:

Projekt

Ett flertal intressanta projekt pågår i  kommunen och i regionen som Hedemoras företag är med i eller kan vara intresserade av att vara med i. Nedanstående sammanställning är ett urval av de projekt som för närvarande drivs.
 

Pågående projekt under 2017:

 

Projekten är finansierade av:

 

 

Avslutade projekt:

KALENDARIUM

 

 

VÅREN 2017
MAJ
24 Dalarna Beyond Digitalization, Borlänge
JUNI
1

Företagsfrukost Hedemora

Restaurang Hyttan, Ivatshyttevägen 15