Translate

Translate:

Om oss

 

Hedemora Näringsliv AB grundades 2002 och ägs från och med den 1 mars 2015 av Hedemora kommun. 

Hedemora Näringsliv AB ska vara en resurs och brobyggare för befintligt näringsliv, arbeta med företagsetableringar, initiera, strukturera och driva projekt samt genom samordning skapa helhetssyn och tillväxt i kommunen.

 

Styrelsen för Hedemora Näringsliv AB består av följande personer:

Kjell Grundström, ordförande
Lars Tallkvist
Bengt Salåker
Berndt Nygårds
Per Bengtsson
Kristina Lundgren, suppleant
Maria Gullersbo, suppleant

KALENDARIUM

 

 

VÅREN 2017
MAJ
24 Dalarna Beyond Digitalization, Borlänge
JUNI
1

Företagsfrukost Hedemora

Restaurang Hyttan, Ivatshyttevägen 15