Invigning av ny arena för medborgardialog

Hur ska framtidens Hedemora se ut? Det ska alla Hedemorabor ha chansen att påverka. Just nu uppför Martin Koch gymnasiets bygg- och anläggningsprogram på uppdrag av  Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen en träpaviljong som blir en tillfällig arena för dialog om samhällsplanering och framtidens Hedemora.

Första öppningen sker den 6 juni, kl. 10.00 – 17.00.
Var med och invig Hedemora kommuns nya arena för medborgardialog.

Välkommen!
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Hedemora kommun


Se bifogad inbjudan.

Barn är hjärtligt välkomna, det kommer att finnas aktiviteter på plats.