Hedemora kommunbygderåd

ulf2.JPG

Årets Landsbygdsutvecklare Kjell Gustafsson tillsamans med kommunalråd Ulf Hansson på Företagsgalan 2017

Utmärkelsen Årets Landsbygdsutvecklare 2017 gick till  Kjell Gustafsson, Vikmanshyttans hembygdsförening och
delades ut av Gertrud Hjelte från Kommunbygderådet samt Jonas Nyberg från Södra Dalarnas Sparbank.

Motiveringen löd:
För ett engagerat och uppoffrande arbete som ordförande för Vikmanshyttans hembygdsförening med bruksmuseet där han är den drivande kraften.

Kjell är eldsjälen bakom ett välskött museum med intressanta utställningar som visar bygdens historia samt lyckade och trevliga evenemang.

Ett museum som Vikmanshyttebygden kan vara stolta över och dit människor gärna återkommer.

Kommunbygderådet

Syftet med kommunbygderådet (KBR ) är att fungera som länk mellan kommunen och de bygdegrupper som finns i ett antal byar och samhällen på landsbygden där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar.

KBR tar även initiativ till gemensamma träffar kring något aktuellt informationstema där bygdegrupperna bjuds in.

Vidare är KBR delaktiga i fördelning av en bygdepeng på 5000 kr för något speciellt utöver ordinarie verksamhet man vill satsa på. Max 5 st. sådana bidrag kan fördelas per år.

Därutöver finns del av 50 000 kr att ansöka om varje år under våren för lokal utveckling. Aktiviteten ska öka trivsel och attraktivitet både för boende och besökare, vara tidsbegränsad och ha tydliga mål.

Styrelsens ledamöter

Ordförande:  Erik Nilses
Sekreterare:  Karin Löfstand (adjungerad)
Kassör: Gertrud Hjelte
Ledamöter Daniel Svensson
  Bo-John Eriksson
  Kjell Gustafsson
Ersättare:   Maj-Britt Landblom
  Karin Gruvsjö

 

  PROTOKOLL 2017


 

Prisutdelning till Årets Landsbygdsutvecklare på Företagsgalan 2017

Utmärkelsen Årets Landsbygdsutvecklare 2016 gick till  Kjell Gustafsson, Vikmanshyttans hembygdsförening och delades ut av Gertrud Hjelte från Kommunbygderådet samt Jonas Nyberg från Södra Dalarnas Sparbank.

 

Motiveringen löd:

För ett engagerat och uppoffrande arbete som ordförande för Vikmanshyttans hembygdsförening med bruksmuseet där han är den drivande kraften.

Kjell är eldsjälen bakom ett välskött museum med intressanta utställningar som visar bygdens historia samt lyckade och trevliga evenemang.

Ett museum som Vikmanshyttebygden kan vara stolta över och dit människor gärna återkommer.