Translate

Translate:

Tillgänglighet och jämställdhet

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur vår omgivning och vår miljö är utformad. Ett tillgängligt samhälle ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.

Genom att göra din verksamhet tillgänglig för alla ökar din kundkrets och fler människor får möjlighet att ta del av dina varor och tjänster. Du ökar också möjligheterna för fler att arbeta hos dig.

Här har vi samlat det några checklistor för dig som är företagare som förhoppningsvis kan vara en hjälp i ditt arbete för att tillgänglighetsanpassa din verksamhet.

 

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.

 

Statistik är ett viktigt verktyg för att visa hur villkoren ser ut för flickor och pojkar, kvinnor och män i samhället och hur jämställdheten förändras över tid. I skriften "Kvinnor och män i Dalarna 2014 – 2016" vill Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna visa hur villkoren ser ut i Dalarna. Förhoppningen är att skriften inte enbart ska användas för att konstatera skillnader utan även fungera som underlag för fördjupad analys och åtgärder. Ett arbete som på sikt leder till ökad jämställdhet och en långsiktig hållbar utveckling i Dalarna.

Kvinnor och män i Dalarna 2014-2016

 

Sju argument för jämställdhetsperspektiv på tillväxtarbete:

 

KALENDARIUM

 

VÅREN 2017
MARS
27

Företagsskolan Hedemora 
Marknadsföring och sälj 
del 2

22 Drop in-rådgivning (utländsk bakgrund)
APRIL
4 Daladagen, Falun
6 Företagsfrukost Hedemora  
6 Lunchträff Ägarskiften, Hedemora
10 Företagsskolan Hedemora Bygglov och livsmedel 
11 Deklarera enskild firma, Skatteverket, Hedemora
MAJ
4 Företagsfrukost Hedemora
8 Företagsskolan Hedemora 
Starta företag
JUNI
1 Företagsfrukost Hedemora