Tidig dialog - upphandling

handslag2.jpg

Hedemora kommun arbetar för att genomföra tidiga dialoger med lokala företag i samband med upphandlingar. Dessa tidiga dialoger sker i samarbete med Upphandlingscenter och sakkunniga.

Syftet med tidiga dialoger är att ge information till företagen om kommande upphandlingar och tillsammans med företagen se över/diskutera vilka villkor som ställs.

Andra tänkbara syften är att föra dialog kring hur andra prioriterade mål kan uppnås såsom social och ekologisk hållbarhet men också val av metod/upphandlingsform. 

Näringslivsenheten, tillsammans med Upphandlingscenter, tar tar varje år fram ett antal upphandlingar från upphandlingsplanen som vi ska prioritera.  Vi arbetar sedan för att få ihop dialogmöten där vi bjuder in lokala företag. Ibland är det gemensamma möten där flera kommuner deltar och ibland kör vi bara i Hedemora. Upphandlingscenter är alltid med på dessa möten samt de sakkunniga.

Vill du som företag veta mer om vilka upphandlingar som är på gång eller som ligger ute nu? Du kan även registera ett konto på E-avrop registera dig för uppdateringar gällande specifika upphandlingar.Se mer: Upphandling 

KONTAKT

Anna_beskuren_helsvart.jpg

Anna Malmestrand
Näringslivsutvecklare

0225 - 341 71
anna.malmestrand@hedemora.se