Företagarhjälpen Hedemora kommun

header_HK_web.jpgDe lokala företagarna som skapar jobb, lokal service och utbud i Hedemora, är en av hörnstenarna i vår lokala utveckling.  Just nu behöver de allt stöd de kan få för att vi tillsammans ska ta oss igenom den ekonomiska kris som uppkommit i skuggan av Covid-19.

Företagarhjälpen är ett initiativ av Hedemora Handlingskraft och Företagarna Hedemora som genom finansiering av Södra Dalarnas Sparbank och Hedemora kommun kommer att samarbeta med Hedemora Näringsliv AB.

Företagarhjälpen kommer arbeta uppsökande och ska stärka det arbete som redan görs på Hedemora Näringsliv AB och bland annat underlätta för lokala företag att ta del av olika stödpaket.

Praktisk hjälp till företagaren, här och nu. 

Företagarhjälpen arbetar under sekretess. Boka tid för ett möte. 

KONTAKTA: 


Anna_beskuren_svart.jpg            

Anna Malmestrand 
070 - 369 94 69

anna.malmestrand@hedemoranaringsliv.se


Är du konsult och vill registrera dig för att bli anlitad av Hedemoraföretagare för Region Dalarnas företagsstöd "konsultcheck insats Covid-19"? Läs mer och registrera dig här: Konsultcheck Covid-19 . Projektet gör ingen kontroll eller värdering av registrerade konsulter utan det sker i nästa steg av Region Dalarna.

Registrerade konsulter som kan vara behjälpliga när det gäller Region Dalarnas företagsstöd "konsultcheck insats Covid-19": Registrerade konsulter (listan uppdateras en gång i veckan)

footer_hk.jpg