Företagarhjälpen Hedemora kommun

header_HK_web.jpg

Nu öppnar Företagarhjälpen Hedemora kommun för att hjälpa bygdens företagare genom Corona-krisen. Företagarhjälpen är ett initiativ av Hedemora Handlingskraft och Företagarna Hedemora som genom finansiering av Södra Dalarnas Sparbank och Hedemora kommun kommer samarbeta med Hedemora Näringsliv AB. Och det brådskar om vi ska rädda jobben i kommunen.

foto.jpg
Jonas Nyberg, Sofie Jutner, Stefan Norberg och Daniel Erlandsson

Många företag i kommunen drabbas hårt just nu och Företagarhjälpen kommer ägna all sin kraft att stötta och hjälpa. Det är en extraordinär situation och det är viktigt att vi alla hjälps åt. Små och medelstora företag har inte samma resurser som större företag att ta del av de åtgärder och stödpaket som nu kommer. Den hjälpen ska de kunna få genom företagarhjälpen.


Företagarhjälpen kommer aktivt söka upp företagare för att erbjuda vägledning och hjälp. Hedemora Handlingskraft inledde en behovsinventering redan i början av mars, och det är den som man nu skalar upp och bygger vidare på.

- Vi har redan ringt runt till största delen av våra medlemmar, och vi ser att ett akut behov av få veta hur det praktiskt går till att söka olika stöd som kommit, berättar Anna-Maria Nordström, Företagarna Hedemora. Där kommer vi att hjälpa till!

- Flera av oss kommer under inledningsskedet att jobba nätverksbyggande och sammanföra tänkbara lokala konsulter inom exempelvis, juridik, ekonomi, sälj och marknadsföring med företag som behöver stöd just där, fortsätter Anna-Maria.

Företagarhjälpen ska stärka det arbete som redan görs på Hedemora Näringsliv AB och underlätta för lokala företag att ta del av olika stödpaket. Praktisk hjälp till företagaren, här och nu.

- Vår kommun kommer förlora lokala arbetsplatser om vi inte agerar. Företagarhjäpen öppnar redan på måndag, berättar Daniel Erlandsson, som är ordförande i Hedemora Handlingskraft och kommer fungera som projektledare under projekttiden.

- Vi befinner oss just nu i en kris som drabbar våra företagare hårt. Då vill och ska vi hjälpa till på alla sätt vi kan, säger Stefan Norberg, kommunalråd. Jag är stolt och glad över att vi nu kan erbjuda företagarhjälpen och ser fram emot att följa det arbete man nu kommer utföra där.

- Det här initiativet är oerhört viktigt och välkommet. Företagarna är navet i vår lokala utveckling och de behöver allt stöd de kan få genom den tuffa tid som är nu, det ser vi inte minst bland de företagare vi möter dagligen. Tillsammans kan vi bidra till att minska de negativa effekterna och vi är glada över att kunna ge stöd till denna satsning, säger Jonas Nyberg, VD Södra Dalarnas Sparbank. 

footer_hk.jpg