Du är här: »

Industriell förnyelse

Industriell Förnyelse avslutades vid årsskiftet 2015/2016. Projektet, som pågått sedan 2012, harfinansierats av Hedemora kommun och Region Dalarna.

 

Under projekttiden har vi arbetat med en rad olika insatsområden, bland annat

 • Utbildningscentrum Gruvorten
 • Underleverantörssystem inom gruvindustrin
 • Tillväxtkassa för Hedemora
 • Hedemora 2020 - målbild och etableringar
 • Attitydförändrande insatser, goda exempel
 • Tillväxtföretag

Syftet med projektet har varit att skapa tillväxt regionalt såväl som lokalt genom att:

 • Utveckla en koncentration av strategisk kompetens kring gruvdrift och tunneldrivning
 • Skapa miljö för industriell förnyelse för att bidra till regionens attraktionskraft
 • I ett avgränsat geografiskt område utveckla och testa olika system för matchning av tillgång och efterfrågan på kompetens
 • Utveckla och testa modeller för samverkan mellan företag från olika branscher och samhällsaktörer
 •  

Målsättningen med projektet har varit att skapa lokal och regional tillväxt genom uppbyggnad av en plattform och en infrastruktur för utbildning, kompetensutveckling och industriell förnyelse. Projektets fokus på industriell förnyelse innebar gränsöverskridande samverkan mellan branscher, utbildningssamordnare och offentlig sektor.

 

Projekt Industriell Förnyelse finansieras av: