Registrera dig som konsult

Är du konsult och vill registerna dig för att bli anlitad av Hedemoraföretagare för Region Dalarnas företagsstöd ”Konsultcheckar insats Covid19”?

De fyra insatsområden där konsulthjälpen kan användas är:

  • - Beredskapsplan mot obestånd - exempel på insatser kan vara att ta fram en krisplan för ekonomin, likviditetsbudget, tolka och omförhandla affärskontrakt, eventuellt upprätta kontrollbalansräkning
  • - Förstå och nyttja statens krispaket
  • - Stöd i ditt ledarskap - exempel på insatser kan vara arbetsrätt, chefsstöd, svåra samtal och stresshantering
  • - Verksamhetsöversyn - exempel på insatser kan vara att se över affärsmodellen, validera kunskap, skapa nya värdeerbjudanden.

Den anlitade konsulten ska:

  • - vara registrerad för F-skatt och uppge organisationsnummer
  • - ha validerad kunskap och erfarenhet inom respektive insatsområde
  • - inte vara jävig i förhållandet till det uppdragsgivande företaget.

Läs mer om vad som krävs av dig som konult på: Region Dalarna konsultcheck Covid19 

AnmÄLAN:

Företagsnamn*
Förnamn*
Efternamn*
Telefon
E-post*
  Det finns validerad kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av nedanstående insatsområden i företaget:

   

   

   

   

 


Information om hur Hedemora Näringsliv AB behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd.

Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00.