Du är här:

Landsbygdsutveckling

Hedemora är inte bara staden. Hedemora är även den levande landsbygden och bruksbygden. Lantbruket och skogsbruket är fortfaranade betydande näringar inom kommunen, inte minst genom de företag som bruket av jorden ger upphov till. Småskalig turism och kulturverksamhet utvecklas ständigt på landsbygden och som lockar nya befolkningsgrupper till kommunen. 

langshyttan.jpg
På bara några mils avstånd från varandra ligger bruksorter som Långshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan och Stjärnsund. I såväl bruksorterna som i mindre orter och byar på landsbygden vårdar invånarna sin historia, sin kultur och sin unika miljö samtidigt som det satsas mycket på att möta den nya tiden. Här finns många kreativa föreningar och grupper som arbetar med att utveckla sin bygd.

Läs mer i Hedemora kommuns landsbygdsprogram:
Hedemora kommuns landsbygdsprogram (2018 - 2022 light verion) 
Hedemora kommuns landsbygdsprogram (2018 - 2022 full version)

KONTAKT

Katarina_beskuren_helsvart.jpg

Katarina Nordin
Landsbygdsutvecklare

0225 - 341 84
katarina.nordin@hedemora.se