Långshyttans utveckling

langshyttanbeskuren.jpg

Utvecklingen av Långshyttan – en pärla med potential!

Under våren 2021 inledde vi en satsning på att utveckla Långshyttan och locka fler invånare och företag till platsen. Långshyttan med sin historia, sin vackra natur och sitt fördelaktiga läge är en plats som vi vill visa fler. Och vi vill ha din hjälp!

Gemensamt bjuder Hedemora kommun och Hedemora bostäder in till workshopar för inspel, idéer och framtidsutveckling. Se powepointpresentationer och minnesanteckningar till höger här på sidan.

Ny träff planeras i Långshyttan hösten 2022


Datum: 
Tid: 

Plats: 
Anmälan: nedan. 

Ev. förening/företag  
Förnamn*   
Efternamn*  
Mailadress  
Ev. specialkost  
   

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225- 340 00.