Nyhetsbrev - NäringslivsNYTT nr 3 2020 - mlogo
 
 
 hedemoracorona2.jpg 
 
 
Info från Hedemora kommun till företagen

Nationellt presenteras åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. På kommunal nivå fattas också många viktiga beslut som kan underlätta för företagen.Många företag tappar stora intäkter då människor har ändrat sitt konsumtionsmönster i rådande situation.

Här sammanfattas de beslut om åtgärder som Hedemora kommun har vidtagit för att stötta företagen (sidan uppdateras kontinuerligt när ny information tillkommer):

Förlängd betalningstid
De företag som har problem med att betala kommunala fakturor/avgifter uppmanas att ta kontakt med de berörda kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen.  Vi försöker agera individanpassat och lösningsfokuserat.

Skyndsamma leverantörsbetalningar
Kommunen och de kommunala bolagen avser att betala fakturor från lokala leverantörer så snabbt som möjligt.

Uteserveringar
Kommunen möjliggör att uteserveringar kan starta upp redan nu. Polis- och kommuntillstånd krävs.

Vårpresent
Kommunen köper in och delar ut en del av årets julklapp till anställda i form av presentkort med kort giltighetstid i Hedemoras butiker redan nu.

Fortsätta med pågående och planerade projekt och upphandlingar
Kommunen och kommunala bolagen fortsätter med pågående och planerade projekt och upphandlingar. Inget stopp i detta arbete.

Vägledning för företag
Hedemora Näringsliv AB finns som vanligt till förfogande vid frågor och vägledning. 
Kontakt:www.hedemoranaringsliv.se/kontakt

Hedemora kommun och de kommunala bolagen uppmanar de som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen om det är möjligt. 

 
 
 Sveaparken.jpg 
 
 
Företagslunch ute i det fria!

Datum:         onsdag den 8 april
Tid:              kl. 12.00 - 13.00
Plats:           Sveaparken (boulebanan/gröna huset)
Anmälan:     ingen anmälan krävs

Kläder efter väder och håll koll på vår hemsida eller Facebook på förmiddagen den 8 april där vi meddelar om vi ställer in p.g.a. för dåligt väder.

Vi fixar bänkar och alla försöker hålla avstånd. Ni tar med matlåda, dryck, egna bestick och nåt varmt och sitta på. Tänk på att gynna våra lokala restauranger! 

Vi följer utvecklingen av coronaviruset och har full förståelse för den oro många känner inför fysiska möten. Vi vill ändå försöka träffas och förmedla information både om rådande situation men även andra saker som är på gång i kommunen. Vi vill också att ni pratar med varandra och kanske är det någon som kan berätta om hur man löst nåt problem? Vi ser det här som ett informellt möte där kanske dialogen och informationen kan hjälpa i den svåra situation vi är i.

Kort information från:

- Hedemora kommun - kommunalråden och oppositionsråd är på plats
- Hedemora Handlingskraft
- Hedemora Näringsliv AB

Välkommen!

 
 
 
Branschträff handel - nu digitalt!

Datum:         tisdagen den 7 april
Tid:              kl. 8.30 - 9.30
Plats:           digitalt (se separat mailinbjudan som kommer inom kort)
Anmälan:     ingen anmälan krävs
Frågor:         sofie.jutner@hedemoranaringsliv.se, 0225-348 67

Vi följer utvecklingen av coronaviruset och har full förståelse för den oro många känner inför fysiska möten. Vi vill ändå kunna förmedla denna viktiga information och kommer istället att erbjuda en digital presentation.

Trygg i butik
Kommunpolis Thomas Norström informerar om hur man kan agera brottsförebyggande och hur polisen arbetar. 

Alla har möjlighet att koppla upp sig via sin mobil eller dator och följa sändningen digitalt. Om teknisk vägledning behövs är ni välkomna att höra av er till oss i god tid innan mötet.

 
 
 
Bygglovsträff

För att öka servicen och skapa forum för en tätare dialog mellan företagare och tjänstepersoner på Hedemora kommun arrangeras träffar fyra gånger per år.

Företagare eller blivande företagare – välkommen till bygglovsträff för att diskutera med ansvariga tjänstepersoner.

Datum: tisdag den 7 april
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Plats: receptionen Hedemora kommun

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd - vid symtom stannar vi hemma. Innan mötet tvättar vi  händerna och vi håller avstånd. Det är endast två personer på varje separat möte.Tillhör du någon riskgrupp går det bra att ta ett möte via telefon eller annan teknisk lösning. Hör av dig till anna.malmestrand@hedemoranaringsliv.se i så fall.

image001.jpg

 
 
 frontdoor-construction_002.jpg 
 
 
Safety Park – en praktisk väg mot ett säkrare arbete inom industrin

Läs om Hedemora Näringslivs nya satsning där möjligheterna till en Safety Park i regionen utreds. www.hedemoranaringsliv.se/safteypark

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Peter Lindblom
070- 693 39 11 peter.lindblom@hedemoranaringsliv.se

regiondalarna.png ERUF-LOGGA-300px.jpg
 
 
 
Bidrag - lokal utveckling, förlängd ansökningstid

Förlängd ansökningstid för ideella föreningar att söka ekonomiskt stöd för lokal
utveckling på landsbygden. För Kommunbygderådets medlemmar finns en bygdepeng
att söka. Sista ansökningsdag förlängd till den 30 april 2020.
www.hedemoranaringsliv.se/bidraglokalutveckling

 
 
 

Kalendarium

Här kan du se de aktiviteter som vi, eller våra samarbetspartners, arrangerar. Se kommande aktiviteter

 
 

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Se aktuella annonser hos 
Hedemora kommun

Läs mer: Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Se planerade upphandlingar hos Hedemora kommun

Gällande avtal

Se gällande avtal hos Hedemora kommun

 

Lediga lokaler

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Hedemora.
Läs mer: Lediga lokaler och mark

Företagsregister

Se registrerade företag i Hedemora. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis. Läs mer: Företagsregister

 
     
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller

Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen? Skicka ett mail till: anna.malmestrand@hedemoranaringsliv.se

Information om hur Hedemora Näringsliv AB behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00.