Nyhetsbrev - NäringslivsNYTT nr 4 2020 - mlogo
 
 
 hedemoracorona2.jpg 
 
 
Hej Företagare i Hedemora!

Vi har samlad information på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/corona
 utifrån rådande situation med coronaviruset.

Vänd er till oss för frågor och vägledning. Vi kan även vara ett stöd vid ansökningar mm. Kontakta: anna.malmestrand@hedemoranaringsliv.se eller sofie.jutner@hedemoranaringsliv.se

På vår hemsida finns bland annat information från:

• verksamt.se – information om tillfälliga regler, stöd och åtgärder vid sjukskrivningar och arbetsbrist på företag. Här finns också info vad du kan göra om du har betalningssvårigheter.
• Region Dalarna företagsstöd - bland annat med ett nytt upplägg för konsultcheck. Stödet är 100 % finansierat från Region Dalarna och är till extern konsulthjälp.
• Almi - ansökan om lån, statlig lånegaranti, amorteringsuppskov samt Brygglån mm
• Hedemora kommun - framtagna åtgärder som kommunen vidtagit för att stötta företagen

Ta hand om varandra och glöm inte att stödja det lokala näringslivet – så mycket det bara går och i alla branscher!

 
 
 kaffevitsippor.jpg 
 
 
Digital Företagsfrukost Hedemora

Datum:         torsdag den 7 maj
Tid:               kl. 8.00 – 9.00
Anmälan:    ingen anmälan krävs. Koppla upp dig via länk på: www.hedemoranaringsliv.se/digitalforetagsfrukost

I rådande situation kan vi inte ordna fysiska möten och vi får ta nya tag med vår välbesökta frukost i höst. Vi vill dock ändå kunna förmedla information som företag kan ha nytta av. Därför erbjuder vi maj månads frukost i digital from. Alla har möjlighet att koppla upp sig via sin mobil eller dator och följa sändningen digitalt.

PROGRAM

Vad gör kommunen i Coronakrisen?
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg informerar.

Företagsklimat, bygglov och projekt
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens chef Åsa Engwall informerar om

  • Resultat av undersökningen Insikt
  • Bygglov inför sommaren. Hur ser läget ut?
  • Pågående projekt
  • Stadssjön

Konsultcheckar
Region Dalarna informerar om en enkel stödåtgärd för små och medelstora företag.

Solskenshistorier
Här finns möjlighet för företagare att under 2 minuter presentera goda exempel, innovativa idéer eller solskenshistorier. Anmäl deltagande till sofie.jutner@hedemoranaringsliv.se

På gång hos
- Hedemora Handlingskraft
- Hedemora Näringsliv AB

 
 
 avtal.jpg 
 
 
Konsultcheck - bidrag till företag

Hjälp och stöd för att ditt företag ska få förutsättningar att klara den pågående Corona-pandemin.

Region Dalarna har ett nytt företagsstöd där företag kan köpa extern konsulthjälp och som finansieras helt med stöd från Region Dalarna. 

Konsulthjälpen kan användas inom nedanstående områden:

- Beredskapsplan

- Förstå och nyttja statens krispaket

- Stöd i ditt ledarskap

- Verksamhetsöversyn

Läs mer på  www.regiondalarna.se eller gå via www.hedemoranaringsliv.se/corona
 . Hedemora Näringsliv AB kan vara ett stöd vid ansökan.

 
 
 

Kalendarium

Här kan du se de aktiviteter som vi, eller våra samarbetspartners, arrangerar. Se kommande aktiviteter

 
 

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Se aktuella annonser hos 
Hedemora kommun

Läs mer: Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Se planerade upphandlingar hos Hedemora kommun

Gällande avtal

Se gällande avtal hos Hedemora kommun

 

Lediga lokaler

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Hedemora.
Läs mer: Lediga lokaler och mark

Företagsregister

Se registrerade företag i Hedemora. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis. Läs mer: Företagsregister

 
     
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller

Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen? Skicka ett mail till: anna.malmestrand@hedemoranaringsliv.se

Information om hur Hedemora Näringsliv AB behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00.