skarmklipp_naringslivsnytt.JPG
 
 
 sommar2.jpg 
 
 
Näringslivschefen informerar

Idag blir Hedemora Näringsliv ETT med Hedemora kommun

Vanligtvis brukar jag skriva månadens VD-brev men framöver kommer det bli "Näringslivschefen informerar" istället.

På kommunfullmäktige den 16 februari 2021 togs beslutet att flytta näringslivsfrågorna in i kommunstyrelseförvaltningen och att näringslivsbolaget läggs ner. Den organisatoriska fusionen beslutades träda ikraft den 1 juni 2021.

De arbetsområden som verksamheten har kommer att fortsätta som vanligt. Jag träder in som tf. Näringslivschef samt att Anna och Katarina fortsätter som vanligt med sina arbetsuppgifter som Näringslivsutvecklare.

Vi sitter kvar i våra lokaler i kontorshotellet på Åsgatan 62, men ska flytta in i Tjädernhuset när det är färdigrenoverat, troligtvis i januari 2022. Vår hemsida kommer att finnas kvar som den är nu tills kommunen byggt en helt ny webbplats.

Året hittills har fortsatt vara ganska speciellt. Både vi och alla vi möter är nu vana med digitala forum och vi har hittat ett arbetssätt som fungerar bra utan fysisk kontakt.

Våra digitala frukostar har varit välbesökta och vi har hört önskemål om att fortsätta ha digitala träffar efter pandemin även om vi också kommer arrangera fysiska träffar igen.

Som vi såg under förra året så fortsätter nyföretagarrådgivningen att vara välbesökt. 35 personer som planerar att starta företag har hittills i år kontaktat oss för rådgivning.

För första gången har vi provat ett nytt koncept, en Företagarvecka som hade tema hållbart företagande. Under en vecka arrangerade vi ett flertal föreläsningar inom temat, riktade mot olika branscher. Vi känner oss nöjda med veckan och hoppas att kunna arrangera ett liknande koncept även nästa år. Stort tack till alla som föreläst och deltagit.

Under våren har arbetet med att ta fram en Näringslivsstrategi fortsatt. Konsultföretaget som lett arbetet kommer inom kort att presentera ett första utkast på en strategi till arbetsgruppen som bland annat består av lokala företagare, kommunala politiker och personer med koppling till olika företagarföreningar för ytterligare inspel. Näringslivsstrategin ska vara klar under hösten och vi kommer att presentera den då.

Vi går nu en spännande tid till mötes och ser fram emot mer samverkan inom kommunen, både med de andra förvaltningarna och med er företagare.

Eftersom Hedemora Näringsliv är ett etablerat varumärke för företagen och andra aktörer tas en ny logotyp fram särskild för näringslivsenhetens verksamhet, Näringsliv, Hedemora kommun. Därmed blir det också tydligt att verksamheten ingår i Hedemora kommun.

Sofie, Katarina och Anna får ändrade mejladresser till @hedemora.se. I en övergångsperiod fungerar både den gamla och den nya adressen. Anna och Katarina får även nya telefonnummer.

Jag vill passa på att tacka styrelsen för Hedemora Näringsliv AB för stöttning och ledning under min tid som tf. VD. Det har varit jättebra att haft ett erfaret gäng att bolla med.

Med önskan om en fin sommar!

Sofie Jutner, tf Näringslivschef

nhnr5.JPG

 
 
 
Trygghetsfrågan är viktig för företag i Hedemora

Varje år utför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning för att fånga upp attityder och önskemål från företagare. Under 2020 var trygghet en av de frågor som omnämndes som viktigast för företagare. Näringsliv, Hedemora kommun kommer tillsammans i ett samarbete med andra aktörer ta fram en handlingsplan över aktiviteter som ska bidra till att företagares upplevda trygghet ökar. I det arbetet är dialogen och samverkan med näringslivet viktig. För att få en övergripande bild av företagares upplevelser av brott och otrygghet idag, ber vi dig att besvara den här enkäten.

Du svarar anonymt om du inte väljer att lämna dina kontaktuppgifter.

Tacksam för besvarande av denna enkät: Klicka här

 
 
 msb.JPG 
 
 
MSB informerar

Information från myndigheten för samhällsskydd och beredska (MSB) riktad till näringsliv och som handlar m näringslivets roll i krisberedskap och totalförsvaret. Läs mer här:

msb.se/beredskapforforetag

 
 
 

Kalendarium

Här kan du se de aktiviteter som vi, eller våra samarbetspartners, arrangerar.
Se kommande aktiviteter

 
 

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Se aktuella annonser hos 
Hedemora kommun

Läs mer: Aktuella upphandlingar


Planerade upphandlingar

Se planerade upphandlingar hos Hedemora kommun


Gällande avtal

Se gällande avtal hos Hedemora kommun

 

Lediga lokaler

Se vilka lediga lokaler och mark som finns i Hedemora.
Läs mer: Lediga lokaler och mark

Företagsregister

Se registrerade företag i Hedemora. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis.
Läs mer: Företagsregister

 
     
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller

Vill du inte ha nyhetsbrevet i fortsättningen? Skicka ett mail till: anna.malmestrand@hedemora.se

Information om hur Näringsliv, Hedemora Kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på vår hemsida www.hedemoranaringsliv.se/dataskydd. Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00.