Du är här: »

Hedemora 2020

Hedemora har saknat en strategi för det operativa arbetet med/kring företagsetableringar. Därför startade HNAB år 2013, inom ramen för projektet Industriell Förnyelse, ett sidoprojekt som döptes till Hedemora 2020 – Målbild och etableringar. Hedemora 2020 har finansierats dels via Industriell Förnyelse och dels via medel från Södra Dalarnas Sparbank.

Hedemora 2020 har haft som mål att med hjälp av Samsynsmetoden ta fram en långsiktig målbild för arenan Hedemora och med det som grund en etableringsstrategi för Hedemora.

Samsynsmetoden har genomförts i fyra etapper och resultatet av Samsynsmetoden har varit ett viktigt inspel och utgjort en grund för den etableringsstrategi som tagits fram inom ramen för Industriell Förnyelse. 

Etableringsstrategin har delats i ett strategidokument och en handlingsplan. Handlingsplanen är treårig och sträcker sig över åren 2016 till 2018, medan strategidokumentet har ett betydligt längre tidsperspektiv.  

Etableringsstrategi


Läs även vad våra lokaltidningar har skrivit:

http://www.dt.se/nyheter/hedemora/1.6250891-sa-ska-hedemora-vaxa-pa-nytt