vinterbeskuren.jpg

Hedemora Näringsliv AB

Hedemora Näringsliv AB är ett kommunägt näringslivsbolag i Hedemora som bildades 2002. Vår uppgift är att med hjälp av ett väl utvecklat kontaktnät svara upp mot det enskilda företagets behov av stöd i dess utveckling. Fokus ligger på företag med tillväxtpotential.

hedemoracorona2.jpg

Aktuellt

 • Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

  2020-04-01

  Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet när regelverket är på plats.

  Läs mer: Länsstyrelsen 

  Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I den extra ändringsbudgeten avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

 • Innovationer i krisens spår

  2020-04-01

  vinnova..JPG

  Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepedemin

  Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. 

  Läs mer   

 • Hedemora kommun agerar

  2020-03-25

  Nationellt presenteras åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. På kommunal nivå fattas också många viktiga beslut som kan underlätta för företagen.Många företag tappar stora intäkter då människor har ändrat sitt konsumtionsmönster i rådande situation.

  Här sammanfattas de beslut om åtgärder som Hedemora kommun har vidtagit för att stötta företagen:
  (sidan uppdateras kontinuerligt när ny information tillkommer)

  Förlängd betalningstid
  De företag som har problem med att betala kommunala fakturor/avgifter uppmanas att ta kontakt med de berörda kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen.  Vi försöker agera individanpassat och lösningsfokuserat.

  Skyndsamma leverantörsbetalningar
  Kommunen och de kommunala bolagen avser att betala fakturor från lokala leverantörer så snabbt som möjligt.

  Uteserveringar
  Kommunen möjliggör att uteserveringar kan starta upp redan nu. Polis- och kommuntillstånd krävs.

  Vårpresent
  Kommunen köper in och delar ut en del av årets julklapp till anställda i form av presentkort med kort giltighetstid i Hedemoras butiker redan nu.

  Fortsätta med pågående och planerade projekt och upphandlingar
  Kommunen och kommunala bolagen fortsätter med pågående och planerade projekt och upphandlingar. Inget stopp i detta arbete.

  Vägledning för företag
  Hedemora Näringsliv AB finns som vanligt till förfogande vid frågor och vägledning. 
  Kontakt: www.hedemoranaringsliv.se/kontakt

  Hedemora kommun och de kommunala bolagen uppmanar de som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen om det är möjligt. 

  Läs mer   

 • Hedemora kommun vill stödja näringslivet

  2020-03-20

  pussel.jpg

  Hedemora kommun värnar om de lokala företagen och diskussioner förs mellan kommunledningen och Hedemora Näringsliv AB om hur man på bästa sätt kan hjälpa näringslivet i denna ansträngda tid.

  Diskussioner sker även regionalt med övriga Dalakommuner för att komma fram till ett gemensamt upplägg och möten sker kontinuerligt. Vi återkommer så snart vi kan med besked.

  Redan nu kan vi gå ut med att kommunen vill stödja de lokala handlarna genom att tidigarelägga den julklapp som de anställda på Hedemora kommun vanligtvis får till jul. Det handlar om ett presentkort som kan nyttjas i våra fina butiker. Presentkortet kommer ha en kortare giltighetstid än vanligt och på så sätt bidra till att det används inom den närmsta tiden.

  Våra företag blir hårt ekonomiskt drabbade av rådande situation och vi behöver alla hjälpas åt att fortsätta stötta näringslivet i vår kommun. 

kalendarium mars - april

1 apr

Träffpunkt Smedby -  öppet möte
INSTÄLLT pga. rådande omständigheter med Corona.

2 apr

Företagsfrukost,

INSTÄLLT pga. rådande omständigheter med Corona.

7 apr

DIGITALT
Branschträff - handel

Tema: Trygg i butik

8 apr

Företagslunch i Sveaparken

INSTÄLLT pga. nya restriktioner gällande sammankomster.

8 apr

DIGITALT
Starta företag, Skatteverket

27-28 apr

Inspirationsresa Omberg och Tiveden, destinationsutveckling, Biosfäroråde Älvlanskapet Nedre Dalälven