Utveckla din bygd med hjälp av platsvarumärke

Besökscentrum

Hedemora kommun är med i projektet Lokal HUB landsbygdssamverkan – kommersiell service och turism som leds av Coompanion Dalarna. Projektet syftar till att få till mer och bättre samverkan men också till att bygga lokala nätverk med kommersiell service och besöksnäring i fokus. 

Hur hänger varumärke och lokal identitet ihop? Hur kan platsvarumärke användas för att utveckla DIN bygd?

Varumärkesstrategi, samverkan och utvecklad kommersiell service är nycklar för långsiktigt hållbar besöksnäringsutveckling i landsbygder. En väsentlig del i arbetet med att attrahera fler besökare till svenska destinationer är varumärket och bygdens identitet.

Vad är varumärke och hur hänger det ihop med lokal identitet och image?

Välkommen till en kväll där Högskolan Dalarna och Visit Dalarna kommer berätta om hur man kan tänka när man vill ta fram ett varumärke för sin bygd!

Datum: 1 oktober kl. 18.30-20.30 
Plats: Stjärnsunds Herrgård eller digitalt
Anmäl dig här senast 23 september. 

PROGRAM:


18:30 Fika
19:00 Inledning, Coompanion
19:05 Visit Dalarna
19:25 Högskolan Dalarna
20:10 Frågor och resonemang
20:30 Slut